vanderwal- GDPR

Privacy verklaring AVG  GDPR VAN DER WAL
INTERNETDIENSTEN EN DESIGN

Laatste revisie datum:05-mei 2018

Contactgegevens:
Tom van der wal
Oosterhaven 29
1671 AB  Medemblik
Tel +3157343224
info@vanderwalwebdesign.nl

Functionaris Gegevensbescherming 
Tom van der wal

ook handelend onder:
vanderwal internetdiensten
vanderwal webdesign

De volgende websites:
www.verrassendmedemblik.nl
www.verrassendhoorn.nl
www.verrassendstedebroec.nl ,
www.verrassenddrechterland.nl
www.verrrassendschagen.nl
www.verrassendhollandskroon.nl
www.verrassendopmeer.nl,
www.verrassendheerhugowaard.nl
www.verrassendalkmaar.nl ,
www.verrassenddrechterland,
www.verrassendwestfriesland
www.vanderwalwebdesign.nl
www.vanderwalinternetadvideur.nl
www.vanderwalinternetdiensten

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Wal internetdiensten en design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk  kunnen verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk
 • Internetbrowser en apparaat type ( voor het goed functioneren)
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van derden in geval u gebruik maakt van het reservering systeem

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderwalinternetdiensten.nl,
Dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van der Wal internetdiensten en design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Aanalyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, belastingdienst b.v.;

Geautomatiseerde besluitvorming
Van der Wal internetdiensten en design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Wal internetdiensten en design) tussen zit. Van der Wal internetdiensten en design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress website
 • Directory software
 • Webshop software
 • Privacy software
 • Beveiliging software
 • Reservering software

Deze programma’s zijn nodig om onze diensten goed uit te voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van der Wal internetdiensten en design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:.

 • Personalia                                      > 1 jaar na afloop contract
 • Adres                                               > 1 jaar na afloop contract
 • Gegevens op de website       > 1 jaar na afloop contract

Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Wal internetdiensten en design verstrekt uitsluitend aan derden  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of op uw persoonlijk verzoek.!

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Wal internetdiensten en design gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Wal internetdiensten en design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderwalinternetdiensten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Wal internetdiensten en design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@vanderwalinternetdiensten